SZKOŁA PATRIOTYZMU STRZAŁKÓW
Działamy min. na podstawie: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ("Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."), art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego gdzie Ustawodawca zachęca do aktywności obywatelskiej, "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności." Pamiętajmy również o przepisach zawartych m. in.: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."
Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie treści serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie odpowiadamy za treści zewnętrznych serwisów, do których prowadzą umieszczone linki.
W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania lub braku umiejętności korzystania z naszego serwisu.
Ta strona może używać cookies. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, opuść tę stronę.

http://www.interia.pl/
http://sgi2.iplsc.com/0005WZU4641U9NHJ-C467.jpg


KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA
Władysław Bełza (1847-1913)


Maria Konopnicka:
„Chodziły tu Niemce, chodziły odmieńce:
Sprzedaj chłopie, rolę, będziesz miał czerwieńce!”
"JESTEM POLAKIEM, WIĘC MAM OBOWIĄZKI POLSKIE !".
~
ODBUDOWA Z "KAMIENI KUPY"

" CH.J, DUPA i KAMIENI KUPA "
tak powiedział o obecnym stanie Polski, ku przygnębieniu serc, prawnuk Sienkiewicza, ówczesny (2013 r.) szef MSW (ministerstwa spraw wewnętrznych nie-rządu tymczasowego) mówił również że "państwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje",
Ty możesz to zmienić !
Nasze działania mają na celu odbudowę Suwerennego Słowiańsko-Chrześcijańskiego Narodu a także informowanie Społeczeństwa-Suwerena tak aby jako Naród i każdy z osobna stał się świadomy swoich praw i obowiązków oraz posiadał swoich własnych i uczciwych reprezentantów samorządowych i państwowych.
Działania w obecnej sytuacji mają na celu przedewszystkim zapobiec rozlewowi Polskiej-Słowiańskiej Krwi, w związku z prowokacyjną obecnością i w cudzym interesie obcych wojsk w Polsce - pomoc w powrocie żołnierzy obcych armii do swoich domów i jednocześnie tworzenie Polskiej silnej armii (Gwardii Narodowej, wyłącznie spośród ludzi Narodowości Polskiej). Działania mają również na celu odbudowę: polskiego rolnictwa, polskiego przemysłu, polskiego handlu i przedsiębiorczości, polskiego ustawodawstwa i polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz ochronę i zachowanie: POLSKIEJ WODY, ZIEMI i całej litosfery dla Polaków.
Co robić aby to osiągnąć ?
Odpowiedź:
Rób COKOLWIEK co możesz w takim celu, im więcej tym lepiej !
Przykłady i kolejność do wyboru: rozpowszechniaj informacje, zbieraj podpisy poparcia w ważnych wg. Ciebie akcjach naprawy państwa i prawa, bierz udział w wiecach, narodowych uroczystościach rocznicowych, rekonstrukcjach historycznych, manifestacjach i demonstracjach, demonstruj swoją narodowość (patriotyczne stroje, flaga na domu/mieszkaniu), rozliczaj rządzących (sołtysa, radnego, wójta, burmistrza, posła, senatora, europosła, ministra, policjanta, prokuratora, sędziego, komisarza, premiera, prezydenta, itd.), pisz petycje i listy otwarte, działaj lokalnie ale myśl globalnie, składaj skargi na niewłaściwe działania-zachowania organów rządu tymczasowego, jeżeli znasz się na tym edukuj w zakresie przepisów prawnych, wymieniaj się doświadczeniami, zapewniaj sobie samowystarczalność żywnościową, kupuj u swoich, zbrój się w zgodzie z prawem, dbaj o swoją Rodzinę i najbliższą społeczność, dbaj o swoją własność, módl się, edukuj siebie i innych, bogać się, rozmnażaj się, trenuj umiejętności samoobrony, stosuj jak tylko to możliwe bezgotówkową wymianę towarów i usług, wyłącz telewizor.
Nawet najdrobniejsze działania dla odbudowy Suwerennego Słowiańsko-Chrześcijańskiego Narodu są ważne !

Starożytni grecy dzielili ludzi na:
Zainteresowanych sprawami publicznymi i dbaniem o dobro wspólne -
POLITIKOS,
i ludzi pozostających obojętnymi na te sprawy -
IDIOTOS !

NIE BĄDŹ IDIOTOS !

NIE STÓJ W CIENIU BO INACZEJ CIEMNOŚĆ OPANUJE WSZYSTKICH !

INFORMACJE LOKALNE ORAZ POLECANE STRONY INTERNETOWE I KANAŁY INFORMACYJNE:


ŻĄDANIE NOWEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA STRZAŁKOWA !


petycja do P. wójt z 2016.09.05list otwarty do P. wójt z 2016.08.20
DOTACJE UNIJNE !? Niepopularne informacje na ten temat.

FILM POLSKI - PLACÓWKA
Kiedy ostatni raz czytałeś książkę lub oglądałeś film ?
Przypomnij sobie bo temat w nim poruszany znowu staje się aktualny !


EUGENIUSZ SENDECKI


http://bezposrednioodrolnika.pl/
Przeciw ustawie druk nr 1066
Dz.U. 2014 poz. 295,
Ustawie z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy
lub pracowników we wspólnych operacjach
lub wspólnych działaniach ratowniczych
na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejSTANISŁAW MICHALKIEWICZPODZIEMNA TVNIEPOPRAWNE RADIOPIERWSZY W POLSCE KATALOG FIRM, KTÓRE
SĄ DUMNE Z TEGO, ŻE ROZWIJAJĄ SIĘ
BEZ DOTACJI UNIJNYCH.PATRIOTYZM - LECH MAKOWIECKI


LECH MAKOWIECKI - ZOSTAJĘ !


HORYTNICA - MUZYKA PATRIOTYCZNA

BANERY NA PROJEKTY I STRONY WWW NIE FINANSOWANE Z UEbaner NIE UE szerokości 600pxbaner NIE UE szerokości 300pxbaner NIE UE szerokosci 150pxbaner komasowani.pl, 468px/60pxbaner komasowani.pl, 150px/247pxbaner komasowani.pl, 150px/130px