Archiwum

Gościmy

Statystyka

OS: Linux m
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.51-MariaDB
Czas: 22:39
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Użytkownicy: 4
Nowości: 401
Linki: 0
gości: 285603
powered_by.png, 1 kB
Start
OGŁOSZENIE Drukuj Email

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZAŁKOWIE

INFORMUJE,

 ŻE W OKRESIE WAKACYJNYM
BOISKO WIELOFUNKCYJNE BĘDZIE OTWARTE.
KORZYSTAJĄCY SĄ ZOBOWIĄZANI
DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU BOISKA.

(REGULAMIN ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE DOKUMENTY)
 
Informacje o Szkole w Strzałkowie Drukuj Email
 

Dyrektor Szkoły:
mgr Maria Macke

Organ nadzorujący szkołę:
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul.Kościuszki 93
61-716 Poznań
te. 618541726

Delegatura w Kaliszu
ul.Kolegialna 4
62-800 Kalisz
tel.627232033

Organ prowadzący szkołę:             
Gmina Lisków
ul.Ks.W.Blizińskiego 56
62-850 Lisków
tel.627634114

Charakter szkoły: publiczna
Typ szkoły: podstawowa
Liczba oddziałów: 6
Oddział przedszkolny:1
Liczba nauczycieli: 12
Liczba uczniów: 116

 

Czym dysponujemy:
Liczba sal lekcyjnych:7
Boisko wielofunkcyjne
Sala gimnastyczna (WCKS)
Biblioteka
Pracownia komputerowa
Liczba komputerów: 18

 

Szkoła działa w środowisku wiejskim, we wsi oddalonej o 5 km od siedziby gminy i 30 km od Kalisza. Zamieszkuje ją ok. 700 mieszkańców. Do obwodu szkolnego wchodzą następujące miejscowości: Strzałków, Borki, Chrusty, Chrusty Drugie,  Dwór, Gorzelew, Grabowa, Gruszkowiec, Małgów, Małgów Kolonia, Rutkowice, Józefów, Dębniałki, Lubień, Swoboda, Pyczek, Madalin, Adelin, Groblica. 

Oferta edukacyjna szkoły obejmuje:
 • kształcenie przedszkolne w klasie "0";
 • edukacja wczesnoszkolna w klasach I-III;
 • nauczanie w klasach IV-VI ;
 • wiele ciekawych propozycji zajęć pozalekcyjnych.

Naukę języka angielskiego od klasy 0 do klasy VI. Uczniowie mają również możliwość przynależności i  działalności w organizacjach szkolnych: Samorządzie Uczniowskim, PCK.

Szkoła mieści się w budynku powstałym w roku 1959, w którym znajduje się:  7 sal lekcyjnych, korytarz, gabinet dyrektora szkoły, pokój nauczycielski, kuchnia,  szatnia i  toalety. W jednej z sal lekcyjnych urządzona jest pracownia komputerowa z dostępem do internetu, w której znajduje się 18 komputerów, drukarka i skaner.

Zajęcia prowadzone są na jedną zmianę. Lekcje rozpoczynają się codziennie o godz. 8.00, a kończą o godz.14.00. Działa świetlica szkolna, z której korzysta znaczna część uczniów.Szkoła posiada bazę sportową do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. W tym celu wykorzystywane jest maksymalnie wielofunkcyjne boisko szkolne, a gdy pogoda nie sprzyja, szczególnie w okresie zimowym, zajęcia prowadzone są na zastępczej sali gimnastycznej w Wiejskim Centrum Kulturalno-Sportowym. Na terenie przyszkolnym znajduje się bieżnia do skoku w dal.

Na co kładziemy nacisk
 • atrakcyjność lekcji,
 • możliwość wyboru przez uczniów sposobu nauczania,
 • rozwój zainteresowań ucznia,
 • prowadzenie zajęć metodami aktywnymi,
 • zdobywanie przez ucznia umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju,
 • dobre wyposażenie szkoły,
 • twórcza działalność nauczyciela.
Co nas wyróżnia
 •  "Pedagogiczny optymizm"-wyjście z założenia, że uczniowie chcą i mogą się czegoś nauczyć.
 • Pedagogiczne zaangażowanie nauczycieli.
 • Zapewnienie warunków dyscypliny i porządku, jasno określone zasady postępowania i konsekwentne ich przestrzeganie.
 • Kompetencje kierownicze dyrektora i nauczycieli na płaszczyźnie indywidualnej i społecznej (optymizm, zdolność rozwiązywania konfliktów, twórcza postawa, zaangażowanie itd.).
 • Klimat zaufania wynikający z osobistych kontaktów między nauczycielami, uczniami i rodzicami.
 • Gotowość nauczycieli do wprowadzania innowacji.
Dla szczególnie zdolnych

Indywidualny tok nauki, zróżnicowanie trudności zadań, zadawanie dodatkowych zadań, rozpatrywanie indywidualnych potrzeb ucznia, rozwijanie zainteresowań, prezentacja umiejętności uczniów na spotkaniach z rodzicami i w środowisku lokalnym

Zajęcia pozalekcyjne

 W bieżącym roku szkolnym odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:

 • chór szkolny.

 • kółko plastyczne
 • kółko języka angielskiego
 • kółko małego ekologa
 • tenis stołowy

Mamy też ofertę zajęć wspomagających, są to zajęcia:

 • logopedyczne,

 • dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego dla kl.IV, V i VI,

 • dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,

 • dydaktyczno-wyrównawcze dla kl.I-III,

 • nauczanie indywidualne
  zajęcia indywidualno-rewalidacyjno-wychowawcze,
 • korekcyjno-kompensacyjne,

 • gimnastyka korekcyjna. 

.
Zajęcia profilaktyczne

Prowadzone są na:

 • godzinach wychowawczych w każdej klasie,
 • wychowaniu do życia w rodzinie w kl.V-VI
 • na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 

NASZE OSIĄGNIĘCIA

CZAS UCIEKA ...

Pogoda

Zobacz jaka jest prognoza dla twojej okolicy.

Sondy

Czy w zamian za krótsze wakacje chcesz mieć częstsze przerwy w nauce w roku szkolnym ?
 

Wieści RSS

© O&PO